KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PARA KARATE - INFO NA KLUBY SZK

PARA KARATE - INFO NA KLUBY SZK

 

 

Vážení priatelia,

v prílohe Vám sprostredkúvame informácie od p. Dušany Augustovičovej, PhD., predsedníčky WKF PARA KARATE COMMISSION, ohľadom rozvoja PARA-KARATE na Slovensku, ako aj všetkých, s uvedeným, súvisiacich informácií.

 


Informácie

Sekretariát SZK