KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slávnostné prijatie úspešných športovcov na ministerstve - Nina Kvasnicová

Slávnostné prijatie úspešných športovcov na ministerstve

 

NINA KVASNICOVÁ

 

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa konalo Slávnostné prijatie úspešných športovcov.

 

Medzi  pozvanými bola aj Nina Kvasnicová (Tornado karate team, o.z.) ktorá si z rúk pána ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga a štátneho tajomníka pre šport MŠ VVaŠ SR Ivana Husára prevzala ocenenie za svoje dosiahnuté cenné úspechy.

 

NINA KVASNICOVÁ v r. 2022, 2021 získala titul MAJSTERKY EURÓPY v kateg. kumite juniorky a v r. 2020 titul VICEMAJSTERKY EURÓPY v kateg. kumite kadetky.

 

GRATULUJEME !!!