KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Seminár - kobudo

Seminár kobudo

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE
Sekcia tradičného karate a kobudo
organizuje seminár

 

 

Názov semináru:  Seminár kobudo

Termín semináru: 01.04.2023 - od 9:00

Miesto konania:    Telocvičňa na Tbiliskej ulici v Rači

Obsah semináru:  základná práca s dlhou palicou BO, kihon, kihon ido, cvičenie vo dvojiciach

Inštruktori:           Tomáš Kayser (6. dan karate, 3. dan kobudo) Erik Štefák (5. dan karate, 3. dan kobudo)

Cieľová skupina:   členovia Slovenského zväzu karate, minimálny STV 5.kyu v karate

 

Propozície