KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár - kobudo

Seminár kobudo

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE
Sekcia tradičného karate a kobudo
organizuje seminár

 

 

Názov semináru:  Seminár kobudo

Termín semináru: 01.04.2023 - od 9:00

Miesto konania:    Telocvičňa na Tbiliskej ulici v Rači

Obsah semináru:  základná práca s dlhou palicou BO, kihon, kihon ido, cvičenie vo dvojiciach

Inštruktori:           Tomáš Kayser (6. dan karate, 3. dan kobudo) Erik Štefák (5. dan karate, 3. dan kobudo)

Cieľová skupina:   členovia Slovenského zväzu karate, minimálny STV 5.kyu v karate

 

Propozície