KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky STV v Kanianke

Skúšky STV v Kanianke

 

Stredoslovenský zväz karate usporiadal dňa 28.5.2021 v Kanianke skúšky na STV 2.kyu -1. kyu a 1. Dan až 6. Dan.
Skúšobná komisia :
prof. RNDr. František Kačík, DrSc., 7. Dan
Ing. Jozef Cisarik, 6. Dan
Mgr. Ľubomír Striežovský, 5. Dan


Skúšok sa zúčastnil aj prezident Slovenského zväzu karate Ing. Daniel Liška, ktorý slávnostne odovzdal udelené VV SZK čestné technické stupne DAN:

MUDr. Kubík Jozef - 4. Dan


Bc. Ján Šimko - 5. Dan

 

Slová MUDRr. Jozefa Kubíka: "prekvapenie aké som ešte nezažil. Výkonný výbor SZK mi udelil mimoriadny čestný 4.dan. Zároveň nášmu predsedovi Jankovi Šimkovi udelil Výkonný výbor SZK 5.dan za celoživotný prínos k rozvoju karate v našom regióne. Odovzdal nám ich sám prezident SZK Ing. Daniel Líška. Veľká česť pre mňa aj Janka. Všetkým veľké ďakujem."

 

 

 

 

Fotogaléria