KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pripravení na Tokio

Šamorínsky seminár SOŠV pre potenciálnych účastníkov OH 2020 sa niesol v duchu sloganu #Pripravení na Tokio

zdroj: SOŠV

olympic.sk

 

 

https://www.olympic.sk/clanok/samorinsky-seminar-sosv-pre-potencialnych-ucastnikov-oh-2020-sa-niesol-v-duchu-sloganu