KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie a Seminár rozhodcov

ŠKOLENIE a SEMINÁR ROZHODCOV

všetkých kvalifikačných stupňov

 

Sekcia vzdelávania Rozhodcovskej komisie Slovenského zväzu karate

 

Miesto: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071, 013 05 Belá, https://www.resorthanuliak.sk.

Termín školenia: 10.8. a 11.8.2024 (sobota a nedeľa)

Termín seminára: 11.8.2024 (nedeľa)

Vedúci lektor: Imrich Bácskai ( 0948 41 74 74, imibacskai@gmail.com )

 

Link na prihlásenie rozhodcov na kurz: https://forms.gle/94ofwuPWyo1TF1iz7
Seminár 11.08.2024: potvrdenie účasti na emailovú adresu: m.raduch@gmail.com

 

Pozvánka