KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2021

Informácia z Výkonného výboru SZK

 

 

 

 

!!! OZNAM !!!


Vážení Priatelia,
Keďže z dôvodu aktuálnej zlej pandemickej situácie prijala vláda SR nové opatrenia, ktoré by znemožnili účasť veľkého množstva našich športovcov na Majstrovstvách Slovenska v kategóriach ml. dorastencov, dorastencov, juniorov, starších juniorov U21, ale aj účasť trénerov, rozhodcov a ďalších, taktiež na Majstrovstvách Slovenska detí a žiakov, MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA sa prekladajú na dobu neurčitú.


Toto rozhodnutie prijal VV z dôvodu, že má záujem, aby M-SR ako najvyššia súťaž bola prístupná všetkým našim športovcom.


M-SR zorganizujeme v čase, keď pandemické oparenia budú v miernejšom režime, minimálne v režime OTP, aby sa ho mohli zúčastniť aj športovci, ktorí budú mať negatívny COVID test.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slovenský zväz karate organizuje Majstrovstvá Slovenska detí, žiakov, dorastencov a juniorov

 

27. - 28. novembra 2021

NTC Aréna - Národné tenisové centrum v Bratislave,

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

-----------------------------------------------------------------------------

!!!!!!!!!!!


PLATNOSŤ všetkých vystavených SZK karty TRÉNER / ASISTENT


Keďže nebola možnosť využívať vystavené karty trénera, asistenta na akciách SZK, ich platnosť sa predlžuje o 1 rok (12 mesiacov).


Iba tréner so SZK kartou TRÉNERA / ASISTENTA bude mať povolený vstup s pretekárom do haly v NTC.

Ostatní diváci - rodičia, budú mať povolený vstup na vyčlenenú tribúnu C.


!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------

 


27. november 2021 SOBOTA - ml. dorastenci, dorastenci, juniori, starší juniori

 

Propozície

 

Covid-19 opatrenia

 

 

28. november 2021 NEDEĹA - deti a žiaci

 

Propozície

 

Covid-19 opatrenia