KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

COVID šport info na webovom sídle MŠVVaŠ SR

COVID šport info na webovom sídle MŠVVaŠ SR

 

na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bola v sekcii šport pridaná nová zložka


  COVID info


V predmetnej zložke sa viac dočítate o COVID automate pre šport, o výnimkách zo zákazu pre hromadné podujatia a podmienky vstupu na územie SR. V prípade otázok, prípadne doplnení postupujte podľa informácií uvedených v https://www.minedu.sk/covid-automat-pre-sport/.