KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Mediálna prezentácia - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ a ŽIAKOV

Televízia Poprad

 

TV Poprad | Čo sa deje v Poprade.

 

odvysielala reportáž z

 

MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY DETÍ  a  ŽIAKOV

JEDNOTLIVCOV v KATA, KUMITE, AGILITY,

 

ktoré sa konali 27. mája 2023 v Poprad Aréna v Poprade.