KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Smutná správa...

Smutná správa.

 

Vážení priatelia,

 

24.12.2021 nás navždy opustil vynikajúci karatista Igor Debrecký.
Igor bol 5 násobným majstrom bývalého Československa a niekoľkonásobným majstrom Slovenska. Súťažil úspešne v kategóriách kata aj kumite. Svoje pôsobenie v karate začal v sedemdesiatich rokoch minulého storočia v Karate klube TJ Spoje Bratislava. V období po spoločenských zmenách bol priekopníkom v práci a tréningu s mládežou. Založil jeden z prvých súkromných klubov karate, ktorý v súčasnosti nesie názov Klub Okinawan karate. V tomto klube pôsobil doposiaľ aj spolu so svojou partnerkou Barborou Dudovou.

 

Dovoľte mi preto vyjadriť jej aj celej smútiacej rodine za seba ako aj za nás všetkých úprimnú sústrasť.
Tí, ktorí sme ho poznali, venujme mu naše spomienky na krásne prežité spoločné chvíle našej mladosti.

 

S úctou

 

Daniel Líška
Prezident SZK