KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 YOUTH LEAGUE VENICE 2020

K1 YOUTH LEAGUE VENICE 2020

04. - 06.12.2020

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bulletin_YL_Jesolo_2020

 

NOVÉ ORGANIZAČNÉ NARIADENIA pre všetkých akreditovaných účastníkov:

 

1. Požiadavka prvého negatívneho PCR alebo antigénového testu 48-72 hodín pred príchodom.
2. Požiadavka na vykonanie druhého negatívneho antigénového testu v čase registrácie za cenu 25 EUR / osobu.
3. Požiadavka na ďalší negatívny antigénového testu IBA v prípade vysokej teploty alebo lekárskej žiadosti z dôvodu príznakov v čase príchodu na miesto konania.

 


Please, pay special attention to the indications in point 10 regarding Covid-19 measures, the WKF Covid-19 guidelines and FIJLKAM Covid-19 protocols on Sportdata download section.

In order to take part in this competition, you will have to fill and/or submit the following documents through Sportdata:

- Self-declaration form (available in Sportdata download section after the online registration closes)

- WKF Health Questionnaire (available in Sportdata download section after the online registration closes)

- Parental consent to be filled for all participants underage by their representative / Parent / Guardian (available in Sportdata download section)

- Covid-19 molecular test with a negative result taken 48 to 72h before the start of the event (this can also be handed at the official registration session in Jesolo on Thursday, 3rd December)

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Venujte zvláštnu pozornosť bodu 10, kde ide o opatrenia týkajúce sa Covid-19 - usmernenia WKF a Protokoly FIJLKAM v sekcii Sportdata na stiahnutie.

 

Ak sa chcete zúčastniť tejto súťaže, musíte vyplniť a/alebo predložiť nasledujúce dokumenty prostredníctvom Sportdata:

 

- Vyhlásenie (k dispozícii na Sportdata v sekcii na stiahnutie po ukončení online registrácie)

 

- Dotazník o zdraví WKF (k dispozícii na Sportdata v sekcii na stiahnutie po ukončení online registrácie)

 

- Súhlas rodiča vyplní zástupca/rodič/opatrovník všetkých neplnoletých účastníkov (k dispozícii na Sportdata v sekcii na stiahnutie)

 

- Covid-19 molekulárny test s negatívnym výsledkom vykonaný 48 až 72 hodín pred začiatkom podujatia (tiež možné odovzdať na oficiálnej registrácii v Jesole vo štvrtok 03. Decembra 2020)