KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nezabudnime na slušnosť !

Nezabudnime na slušnosť!

 

Vážení priatelia,

v priloženom videu zo Slovenského pohára detí a žiakov v Starej Ľubovni máme možnosť počuť „povzbudzovanie", ktoré ako iste všetci uznáte na športové podujatie nepatrí.
Takéto „povzbudzovanie" si naše deti nezaslúžia. Nezaslúžia si to ani tréneri, rodičia, diváci, ani nikto, kto sa podieľa na organizácii a príprave súťaží. Sú to naše súťaže a akú atmosféru si na nich vytvoríme, tak sa budeme cítiť.
Som presvedčený, že záujmom nás všetkých je, aby sme sa na našich súťažiach cítili dobre, absolvovali ich v priateľskej, športovej atmosfére a to aj napriek tomu, že v súbojoch môže zvíťaziť len jeden. Prehra by však mala byť motiváciou do ďalšieho tréningu a nie motiváciou k znevažovaniu súpera.

Venujeme sa karate a základným posolstvom karate je úcta k súperovi ako aj úcta k ostatným. K tomu patrí aj tolerancia a snaha o pochopenie toho druhého.

Chcem Vás preto všetkých poprosiť, aby ste na to na súťažiach mysleli a vytvárali našim deťom, ale aj sebe navzájom čo najpríjemnejšie chvíle. Aby sme dopriali úprimnú radosť tým, ktorí zvíťazia (a tie deti si to naozaj zaslúžia) a tí, ktorí sú smutní, lebo sa im nedarilo podľa predstáv, nech neodchádzajú znechutení. Buďme navzájom tolerantní, buďme tiež tolerantní k nedokonalosti rozhodcov, lebo som presvedčený, že potom sa nám budú ľahšie prekonávať prekážky a dosahovať ciele.


S prianím pekných súťaží

Daniel Líška
prezident SZK