KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

K1 Premier League, Serie A, Youth League v r. 2022

!!!

 NOVÉ podmienky v organizácii a v štartoch na:

 

Karate1

 

Premier League 

Series A

Youth League

 

v roku 2022

!!!

 

 

Provizórny kalendár na rok 2022