KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ


Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

43.GRAND PRIX SLOVAKIA 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

43.ročník

GRAND PRIX SLOVAKIA / VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

 

17. - 19. februára 2023

PIATOK - SOBOTA - NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky turnaja / Results

 

Fotogaléria GRAND PRIX SLOVAKIA 2023

 

 

 

Súťaž bude sledovaná pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, ml.kadeti, kadeti, juniori, U21 a seniori.


 GP Slovakia 2023 je zaradená:

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov Guadalajara / Španielsko 2022

 

 

 

 NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

 

Časový rozpis turnaja / Timetable

 

PROPOZÍCIE 2. - GRAND PRIX SLOVAKIA - SVK

 

BULLETIN 2. - GRAND PRIX SLOVAKIA - ENG

 

UBYTOVANIE a TRANSFÉRY

 

Registrácia: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6202#a_eventhead