KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

43.GRAND PRIX SLOVAKIA 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

43.ročník

GRAND PRIX SLOVAKIA / VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

 

17. - 19. februára 2023

PIATOK - SOBOTA - NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky turnaja / Results

 

Fotogaléria GRAND PRIX SLOVAKIA 2023

 

 

 

Súťaž bude sledovaná pre všetky vekové kategórie - deti, mládež, ml.kadeti, kadeti, juniori, U21 a seniori.


 GP Slovakia 2023 je zaradená:

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov Guadalajara / Španielsko 2022

 

 

 

 NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

 

Časový rozpis turnaja / Timetable

 

PROPOZÍCIE 2. - GRAND PRIX SLOVAKIA - SVK

 

BULLETIN 2. - GRAND PRIX SLOVAKIA - ENG

 

UBYTOVANIE a TRANSFÉRY

 

Registrácia: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=6202#a_eventhead