KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Organizačné pravidlá WKF 2023

Organizačné pravidlá WKF 2023

 

 

 

Na nižšie uvedených odkazoch sú organizačné pravidlá s hlavnými zmenami pre Karate 1 - Youth League a Karate 1 - Series A na rok 2023.

 

Hlavné zmeny

 

- ¨ Používanie WKF ¨ Approved Karategis" s vyšívanými značkami na pleciach v ČERVENEJ alebo MODREJ farbe bude povinné vo všetkých kategóriách Kata a Kumite na všetkých oficiálnych podujatiach WKF (Majstrovstvá sveta, Karate 1 Premier League, Séria A a Youth League).

 

- Youth League
   - Zaradenie kategórií U21 (10 kumite + 2 kata)
   - Zaradenie ďalších kategórií dievčatá U14 (-52 kg, +52 kg), kadetky (-61 kg + 61 kg) a juniorky (-66 kg, + 66 kg)
WKF Organizing Rules 2023

 

In the links below, you can find the Karate 1-Youth League and Karate 1-Series A Organizing Rules for 2023 with the major changes which have already been communicated in previous correspondence.


Major Additions

  • ¨ The use of WKF ¨ Approved Karategis" with embroidered brands on the shoulders in RED or BLUE will be compulsory in all the categories of Kata and Kumite, for all official WKF events (World Championship, Karate 1 Premier League, Series A and Youth League).
  • Youth League
    • The inclusion of U21 Categories (10 Kumite +2 Kata)
    • The inclusion of additional Female U14 (-52kg, +52kg), Cadet (-61kg+61kg), and Junior (-66kg,+66kg) categories.