KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Fotogaléria z M-SR detí, žiakov a ml.dorastencov

Dňa 17.mája 2014 sa v Partizánskom konali

Majstrovstvá Slovenska detí, žiakov a mladších dorastencov

Prinášame Vám fotogalériu z tohto podujatia.

Fotografie zhotovil Slovenský zväz karate a Dušana Čierna (ŠŠK Prievidza).

Fotogaléria