KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Miroslava Kopúňová trénovala v Srbsku

Trening Camp Srbsko 2

22.02. - 07.04.2021

 

Miroslava sa nedávno vrátila z tréningového campu, kde trénovala s Raksanda Atanasov a Jovana Preković a podelila sa s nami o pár záberov.