KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Antidoping

Aktuálne informácie SZK


Svetový antidopingový kódex 2021 a nové normy WADA


Svetový antidopingový kódex_2021

Nový Svetový antidopingový kódex 2021 a nové normy WADA. Preklad je v SVK bez jazykovej úpravy, platí ENG verzia, ktorá je zverejnená na WADA stránkach.