KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PARA KARATE

PARA KARATE

 

SZK požiadal o členstvo v Slovenskom paralympijskom výbore

 

https://spv.sk/novinky/aktuality/aj-karate-chce-do-paralympijskej-rodiny