KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pavol Dubček oslávil jubileum

Jeden z prvých karatistov

Pavol Dubček oslávil jubileum

 

Tento rok oslávil okrúhle jubileum 70 rokov jeden z prvých karatistov na Slovensku MUDr. Pavol Dubček.

Na narodeninovej oslave mu zablahoželali zakladateľ Slovenského karate shihan Takeji Ogawa, prezident Slovenského zväzu karate Daniel Líška ako aj viacerí bývalí karatisti.

Pri tejto príležitosti mu ako darček odovzdali čestný STV DAN a zaspomínali si na začiatky karate na Slovensku.

Pripájame sa týmto ku gratulácii so želaním všetkého najlepšieho do ďalších rokov a veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote.