KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Projekt nadácie SOV

UKÁŽ SA

 


Cieľom grantového programu UKÁŽ SA je podporovať mladých talentovaných športovcov vo veku od 12 do 18 rokov.  Aj preto sa rozhodli v rámci grantového programu UKÁŽ SA prerozdeliť z Nadácie SOV na podporu talentovaných športovcov sumu vo výške 30 tisíc eur.

 

Od 11. apríla 2016 bude na novej internetovej stránke www.nadaciasov.sk dostupný registračný formulár, prostredníctvom ktorého je možné uchádzať sa o finančnú podporu z Nadácie SOV. Žiadosť o príspevok je nutné zaslať spolu s motivačným videom najneskôr do 10. júna 2016. O príspevok sa môžu uchádzať juniorskí športovci vo veku od 12 do 18 rokov, alebo v ich mene tak môže urobiť zákonný zástupca, alebo kluby, športové zväzy, tréneri, alebo ostatné subjekty športového hnutia. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a športovcov vyberie najneskôr do 30. júna 2016 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať počas letnej olympiády v brazílskom RIU od 5. do 21. augusta 2016. Výsledky grantového programu UKÁŽ SA budú vyhlásené začiatkom septembra 2016.