KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

3. seminár Ryuei-ryu kobudo

3. seminár Ryuei-ryu kobudo

 

      Sekcia tradičného karate a kobudo zorganizovala dňa 09.03.2024 v Bratislave v poradí už 3. seminár Ryuei-ryu kobudo. Seminár bol zameraný na prácu s dlhou palicou – BO. Zúčastnilo sa na ňom približne 30 cvičencov z 5 klubov, ktorí boli rozdelení na dve skupiny podľa technickej vyspelosti. Pokročilejšia skupina sa venovala tréningu kata s palicou, nácviku bunkai a cvičeniu vo dvojiciach. Začiatočníci sa učili základnú techniku s palicou na mieste a v pohybe. Seminár viedli inštruktori Tomáš Kayser (6. dan karate, 4. dan kobudo) a Erik Štefák (6. dan karate, 3. dan kobudo). Ďalší seminár je naplánovaný v mesiacoch máj/jún v Martine.