KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

41. GRAND PRIX SLOVAKIA karate 2021

41. VEĽKÁ CENA SLOVENSKA karate 2021

17.07.2021

 

Súťaž je sledovaná pre všetky vekové kategórie od ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov.

 

 VC Slovenska 2021 je zaradená

- v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 Tampere/Fínsko 2021

- v pláne prípravy na Majstrovstvá sveta seniorov Dubaj/UAE 2021

 

---------------------------------------------------------------------

 

Výsledky turnaja / Results


Medailová štatistika / Medal statistic

 

---------------------------------------------------------------------


Časový rozpis / Time Schedule

 

Časový rozpis / Time Schedule


Rozlosovanie / Draws

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

Dátum: 17. Júla 2021

Miesto: NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

Registrácia: cez www.sportdata.org

 

Propozície 2.

Ubytovanie a transfery

COVID-19 pravidlá

Organizačné info ku GRAND PRIX SLOVAKIA

Čestné prehlásenie

Formulár

Súhrn info ku GP Slovakia 2021

 

Bližšie informácie, rozpis kategórií, program súťaže, propozície a online registráciu nájdete na:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5940#a_eventhead

 

-----------------------------------------------

 

Date: 17. July 2021

Competiton venue: NTC aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03 Bratislava, Slovensko

Registration: online via: www.sportdata.org

 

Bulletin 2.

Accommodation and Transfer

COVID-19 rules:

Information to GRAND PRIX SLOVAKIA

Declaration of a participant to the event

Info about GP Slovakia 2021

 

Information about competition, categories, time schedule, bulletin and online registration:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5940#a_eventhead