KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Online antidopingové vzdelávanie


Online antidopingové vzdelávanie

 

SADA sa v spolupráci s Athlete Integrity Unit (AIU) rozhodla zorganizovať online antidopingové vzdelávanie určené predovšetkým pre zástupcov zväzov, reprezentačných trénerov ako aj iné sprievodné osoby športovca.

 

Pozvánku SADA pošle aj všetkým športovcom, ktorí sú aktuálne zaradení do Národného registra pre testovanie.

Témou tohto vzdelávania bude detailný pohľad na vypĺňanie ADAMSu, vysvetlenie pojmov „filling failure" a „missed test". Zároveň sa bude vzdelávanie týkať aj vysvetlenia jednotlivých porušení antidopingových pravidiel, ktorých je podľa aktuálneho Svetového antidopingového kódexu 11.

Je to jedinečná príležitosť získať informácie z pohľadu odborníkov z oblasti „Intelligence and Investigation" z medzinárodnej úrovne.

V závere prednášky bude samozrejme priestor aj na vaše otázky.

 

Termín: 1. júna 2022

Čas: 11:00-12:30

 

Potvrdenie Vašej účasti treba zaslať do 25.5.2022 na alexandra.megoova@antidoping.sk.

 

Prosím uveďte svoje meno, pozíciu a e-mailový kontakt, na ktorý Vám budú následne zasielať pozvánky na online pripojenie cez google meet.