KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa 2020

Vážení uchádzači o školenie trénerov karate,

vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia infekčného respiračného ochorenia (COVID-19 - koronavirus) je plánované školenie všeobecnej časti v termíne 27.-29.3.2020 "ODLOŽENÉ na neskôr !!!" Ohľadne nového termínu Vás budeme informovať.

 

VÝZVA PRE TRÉNEROV - členov Slovenského zväzu karate


Regionálny zväz AKKB pripravuje v spolupráci so SZK a Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave posledné tohtoročné školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa.

 

!!!nový a súčasne posledný termín všeobecnej časti pre vzdelávanie trénerov I.kv. stupňa prebehne v MARCI - cez víkend 27.-29.3.2020!!!

 

Ďalšie informácie pre záujemcov, ktoré by Vás mohli zaujímať nájdete na tomto linku: https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/dalsie_formy_vzdelavania/TA/pdf/Usmer_MS_SR-uznav_odb_sposob_19.5.09.pdf

 

 

Pred prihlasovaním sa si pozrite všeobecné informácie o ponúkaných vzdelávacích programoch.

 

Prihlasovanie sa na vzdelávací program I. stupňa (všeobecná časť v spolupráci s FTVŠ UK v termíne 27.-29.3.2020 + 2 bloky špecializácie v spolupráci s AKKB v mesiaci jún 2020)
- do 16.02.2020, viď nižšie základné podmienky na prihlásenie.

 

Pre prihlásenie vyplňte nasledovný formulár a zašlite na mail: mackova@karate.sk do 16.2.2020

Formulár pre záujemcov o vzdelávanie

 

Vzdelávanie otvárame za predpokladu prihlásenia dostatočného počtu záujemcov pre príslušný šport.

 

Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušneho kvalifikačného stupňa. Následne bude záujemcom poslaná pozvánka s uvedením podrobných informácií.

 

Základnými podmienkami účasti na školení I. kvalifikačného stupňa sú:

 

Celková dĺžka trvania štúdia: 51 hodín
Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)

* v prípade úspešného absolvovania kurzu nie je možné chýbať viac ako 20% z plánovanej výučby.

 

Špeciálna časť:
predpokladajú sa 1-2 víkendy v prvom polroku r. 2020 (cca jún 2020)

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:
poplatok za osobu = 160,00 Eur / osoba

 

Poplatok prosíme uhradiť podľa nasledovných inštrukcií:

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu:             6617210005/1111
IBAN:                    SK6111110000006617210005
Var. symbol:          20200327
Suma:                   160,00 Eur
Poznámka:            Meno a priezvisko, školenie trénerov 1. kv. st.

 

!!! Sken úhrady prosím zaslať najneskôr 17.02.2020 na mailovú adresu mackova@karate.sk!!!

 

K prezentácii sa MUSÍ každý dospelý uchádzač preukázať s platným preukazom SZK, riadne vyplneným s fotografiou, potvrdenou klubovou príslušnosťou, platnou známkou SZK 2019/2020, platnou lekárskou prehliadkou, riadne vyplneným záznamom o STV - 4. kyu

UPOZORŇUJEME, že každý uchádzač musí byť vedený v informačnom systéme SZK ako člen klubu!!! Pre bezproblémové absolvovanie školenia Vás prosíme o overenie Vašej osoby u štatutára klubu, či máte riadne splnené všetky náležitosti voči klubu a klub voči SZK!!!

V prípade zistenia akýchkoľvek odchýliek od požadovaných skutočností, nebudete na školenie pripustení a účastnícky poplatok za školenie Vám bude vrátený.

 

Ihneď ako bude zaslaný detailnejší program školenia všeobecnej časti, ktorý prebehne pod kuratelou FTVŠ UK - Vám dokument zašleme.

V prípade, že nemáte záujem, alebo z akýchkoľvek dôvodov neabsolvujete školenie, prosím Vás o písomné zrušenie záujmu.

Ak by Ste potrebovali doplniť iné informácie - kedykoľvek nás písomne kontaktujte (mackova@karate.sk)