KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

List riaditeľa NŠC - Blahoželanie

List riaditeľa NŠC - Blahoželanie

riaditeľ NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA Ing. Vladimír Baluška zaslal Slovenskému Zväzu Karate blahoželanie k úspechom na Majstrovstvách Európy juniorov, kadetov a U21 v Tampere vo Fínsku za čo mu v mene Slovenského Zväzu Karate vyslovil poďakovanie prezident SZK Daniel Líška, ktorý by pri tejto príležitosti chcel vysloviť poďakovanie a uznanie za dlhodobo vynikajúcu a kvalitnú spoluprácu s NŠC pri príprave a vytváraní podmienok pre vybraných reprezentantov SZK.

 

Prezident zväzu sa samozrejme pripája k blahoželaniu a ďakuje všetkým reprezentantom, reprezentačným trénerom aj celému realizačnému tímu za bezproblémové zabezpečenie účasti na ME a vynikajúce výsledky.

 

Veľké poďakovanie si zaslúžia najmä medailisti - Ninka Kvasnicová, Roman Hrčka, Šimon Sečkár,

 

ešte raz VEĽKÉ  ĎAKUJEME.

 

 

 

 

 

List riaditeľa NŠC - Blahoželanie