KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Workshop sekcie klasického karate a kobudo

SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

 

Sekcie klasického karate a kobudo

 

a

 

VUKABU

 

usporadúvajú a pozývajú na workshop.

 

 

Názov workshopu                           : Podstata cvičenia dýchacej kata Sanchin.

Termín  workshopu                         : 03.04.2022

 

Miesto konania                                : Dojo Karate klub Kretovič

Účel workshopu                               : Oboznámiť sa so zdravotnými benefitmi cvičenie kata Sanchin. Hlavne strečovanie fascií, ukotvenie tela

                                                   a budovanie dolného tantienu, ako centra imunitného systému.

 

Inštruktori                                        : František Kretovič, Tomáš Kayser, Michal Merga


Prihlášky zasielajte na                  : František Kretovič, E-mail.: karate.kretovič@gmail.com, Telefón: +421 905 321899

 

 

Work_shop_sanchin_20220403