KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z Volebnej konferencie

Informácie z Volebnej konferencie

 

V júny sa po 5. ročnom funkčnom období skončil mandát (okrem členov Kontrolno-revíznej komisie a kontrolóra SZK) všetkým orgánom, funkcionárom a komisiám Slovenského zväzu karate.

Preto delegáti Volebnej konferencie SZK dňa 25.6.2022 okrem štandardných bodov programu volili spomedzi navrhnutých kandidátov nové zloženie orgánov SZK.

 

Do orgánov boli kandidáti zvolení nasledovne:


Daniel Líška za prezidenta SZK a za člena VV
Jozef Poliak za viceprezidenta SZK a za člena VV
Július Valenta za viceprezidenta SZK a za člena VV
Peter Bozogáň za člena VV SZK
Miroslav Cisár za člena VV SZK
Renáta Gašparovičová za členku VV SZK
Milan Hajdák za člena VV SZK
Vojtech Jankó za člena VV SZK
Jaroslav Javorský za člena VV SZK
František Kretovič za člena VV SZK
Ľubomír Striežovský za člena VV SZK
Marek Radúch za člena VV SZK
František Vorobeľ za člena VV SZK a predsedu Disciplinárnej komisie
Viktória Moser za členku VV SZK
Daniel Potoma za podpredsedu Disciplinárnej komisie
Roman Kubovič za člena Disciplinárnej komisie

 

Novozvolený VV bude následne schvaľovať a menovať členov komisií zabezpečujúcich chod a činnosť zväzu.
Medzi jeho ďalšie úlohy vyplývajúce z diskusie na konferencii bude patriť prepracovanie Prestupového poriadku, Skúšobného poriadku a Smernice GDPR.

 

Zápisnica z volebnej Konferencie SZK dňa 25.06.2022

Uznesenia - Volebnej Konferencie SZK 25.06.2022

Správa Volebnej komisie - Volebnej Konferencie SZK 25.06.2022

Prezenčná listina - Volebná konferencia SZK 25.6.2022