KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

On-line Seminár rozhodcov

ON-line Seminár rozhodcov - 13.03.2022

 

Organizátor:  Rozhodcovská komisia Slovenského zväzu karate
Dátum:            13.03.2022 (nedeľa)
Čas:              16:00-18:00


Seminár je určený pre všetkých rozhodcov SZK.


Pre rozhodcov, ktorí sa zúčastnia Grand Prix Slovakia 2022 je seminár povinný!

 

Pozvánka