KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Naši pretekári v rankingu WKF - Janovčík prvý

Naši pretekári v rankingu WKF - Janovčík prvý

 

 

MAROŠ JANOVČÍK - 1. miesto (zo 107 pretekárov) - 945 bodov - CADET  KUMITE  MALE  +70kg

 

MICHAELA ČUKANOVÁ - 2. miesto (zo 163 pretekárov) - 1.095 bodov - CADET  KATA  FEMALE

TOMÁŠ KÓSA - 2. miesto (zo 149 pretekárov) - 1.252,50 bodov - JUNIOR  KUMITE  MALE +76kg

 

EMA BRÁZDOVÁ - 3. miesto (zo 65 pretekárov) - 757,5 bodov - U21 KATA  FEMALE

MIROSLAVA KOPÚŇOVÁ - 3. miesto (zo 409 pretekárov) - 4.970 bodov - FEMALE  KUMITE -68kg

 

ADAM ŠTELCL - 6. miesto (z 211 pretekárov) - 622,5 bodov - CADET  KATA  MALE

 

ANDREJ TVRDOŇ - 7. miesto (zo 160 pretekárov) - 720 bodov - JUNIOR  KUMITE  MALE -55kg

JULIAN ENRIK SMOLIGA - 7. miesto (z 87 pretekárov) - 697,5 bodov - U21 KATA  MALE

 

ROMAN HRČKA - 8. miesto (z 211 pretekárov) - 555 bodov - CADET  KATA  MALE

 

ADELA VLASÁKOVÁ - 9. miesto (zo 185 pretekárov) - 525 bodov - CADET  KUMITE  FEMALE  -54kg

 

 

Info dostupné na: http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php