KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

BRONZ na Majstrovstvách Európy regiónov - družstiev

Majstrovstvá Európy regiónov, Prishtina, Kosovo

(3. - 4. jún 2017)

 

Výsledky turnaja

Draws records

 

 

3.miesto - ASSOCIATION KARATE CLUBS BRATISLAVA - kata team cadet-junior female

(Vaňušaniková - Droppová - Pištová)

5.miesto - CENTRAL SLOVAKIA - kata team cadet-junior female

(Vaňová - Jakubechová - Jankurová)

5.miesto - CENTRAL SLOVAKIA - kumite team female senior

(Semaníková - Semaníková - Kováčiková)

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin turnaja

 

 

Pri odchode sa MUSIA všetci účastníci preukázať:


-  platným cestovným pasom
-  splnomocnením na cestu do zahraničia (osoby mladšie ako 18 rokov) - bude Vám zaslaný mailom
-  turistickým cestovným poistením liečebných nákladov počas celého pobytu na ME regiónov, t.j. od 2. do 5.6.2017
-  športovým poistením liečebných nákladov-riziková skupina „šport KARATE" na dni turnaja

 

Nominácia družstiev:


Kata Team cadet-junior female:

Asociácia karate klubov Bratislava

(Vaňušaniková J., Droppová N., Pištová S.)

 

Stredoslovenský zväz karate

(Jakubechová N., Vaňová V., Jankúrová V.)  

 

Kumite team female:

Stredoslovenský zväz karate

(Semaníková Ver., Semaníková V., Kováčiková L.)

 

Organizačné informácie:

Stretnutie reprezentantov: 2.6.2017 PIATOK o 6:15 hod. pri Dome Športu, Junácka ul., Bratislava

Príchod výpravy: 5.6.2017 PONDELOK cca o 18:00 hod. do Bratislavy