KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

 

 

Pozvánka

 

 

 

Miesto konania:           Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove

                                    Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov

Dátum a čas konania: 26. - 27. 9.2020 

 

Kontaktná osoba:       Mgr. Pavol Čech, PhD.

                                   pavol.cech@unipo.s

                                   +421 908 617 932