KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár rozhodcov pred súťažnou sezónou 2022/2023

SEMINÁR ROZHODCOV

 

 

V mene Komisie rozhodcov Slovenského zväzu karate, by sme vás radi pozvali na seminár rozhodcov pred súťažnou sezónou 2022/2023.

 

Seminár bude zameraný na objasnenie a najnovšie zmeny v pravidlách karate so záujmom zvýšiť úroveň a objektivitu rozhodovania na slovenských súťažiach a preniesť najnovšie trendy a pravidlá rozhodovania z medzinárodných súťaží na slovenské súťaže.

 

Miesto konania: Rezort Hanuliak, Belá


Dátum: 14.8.2022 od 09:30 (celý program - pozri plagát nižšie)

 

Seminára sa budú môcť zúčastniť aj tréneri (coachovia) s platnou trénerskou licenciou SZK.

TRÉNERI - COACHOVIA - prihlásiť sa na seminár je potrebné najneskôr do 01.08.2022 u Mareka Radúcha ( +421 903 446 376, m.raduch@gmail.com).

Je potrebné nahlásiť klub, počet, mená a priezviská trénerov a záujem/nezáujem o obed (18,00 EUR/osoba).


Pozor !!! seminár je kapacitne obmedzený, a preto v prípade, že sa naplní kapacita priestorov budú uprednostnení tí, ktorí sa záväzne prihlásia skôr.

ROZHODCOVIA - neprihlasujú sa priamo u M. Radúcha, príde vám pozvánka na email, tak ako bežne na súťaže SZK, a tú bude potrebné obratom potvrdiť rovnako, ako sa potvrdzuje účasť/neúčasť na súťažiach. Všetci rozhodcovia majú obed a občerstvenie zabezpečené bezplatne.