KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Seminár rozhodcov pred súťažnou sezónou 2022/2023

SEMINÁR ROZHODCOV

 

 

V mene Komisie rozhodcov Slovenského zväzu karate, by sme vás radi pozvali na seminár rozhodcov pred súťažnou sezónou 2022/2023.

 

Seminár bude zameraný na objasnenie a najnovšie zmeny v pravidlách karate so záujmom zvýšiť úroveň a objektivitu rozhodovania na slovenských súťažiach a preniesť najnovšie trendy a pravidlá rozhodovania z medzinárodných súťaží na slovenské súťaže.

 

Miesto konania: Rezort Hanuliak, Belá


Dátum: 14.8.2022 od 09:30 (celý program - pozri plagát nižšie)

 

Seminára sa budú môcť zúčastniť aj tréneri (coachovia) s platnou trénerskou licenciou SZK.

TRÉNERI - COACHOVIA - prihlásiť sa na seminár je potrebné najneskôr do 01.08.2022 u Mareka Radúcha ( +421 903 446 376, m.raduch@gmail.com).

Je potrebné nahlásiť klub, počet, mená a priezviská trénerov a záujem/nezáujem o obed (18,00 EUR/osoba).


Pozor !!! seminár je kapacitne obmedzený, a preto v prípade, že sa naplní kapacita priestorov budú uprednostnení tí, ktorí sa záväzne prihlásia skôr.

ROZHODCOVIA - neprihlasujú sa priamo u M. Radúcha, príde vám pozvánka na email, tak ako bežne na súťaže SZK, a tú bude potrebné obratom potvrdiť rovnako, ako sa potvrdzuje účasť/neúčasť na súťažiach. Všetci rozhodcovia majú obed a občerstvenie zabezpečené bezplatne.