KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia prezidenta SZK

Informácia prezidenta SZK

 

Na základe návrhu Výkonného výboru Slovenského zväzu karate boli do NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO CENTRA na rok 2021 zaradení:

 

GYURÍK Adi

 

JANOVČÍK Maroš

 

KRIVDOVÁ Sára

 

SMOLIGA Enrik Julián

 

ŠTELCL Adam

 

ČUKANOVÁ Michaela

 

ČERNICKÝ Jakub

 

HRČKA Roman

 

KEŠEĽAK Dominik

 

KVASNICOVÁ Nina

 

VLASÁKOVÁ Adela

 

 

GRATULUJEME !!!