KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

International seminar in Slovakia - TSUGUO SAKUMOTO

SEMINÁR ZRUŠENÝ

INTERNATIONAL SEMINAR IN SLOVAKIA
TSUGUO SAKUMOTO, 2016

 

Z dôvodov na strane Japonskej federácie karate sensei Sakumoto nemôže pricestovať, preto je seminár ZRUŠENÝ!!!