KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ONLINE - Videotréning pre kata

ONLINE - Videotréning  pre KATA 

 

Vážení Reprezentanti,

 

Komisia štátnej reprezentácie Vás pozýva na ONLINE - Videotréning pre KATA

 

 

Tréning určený pre reprezentantov v kateg. ml. kadet/-ky (12-13 r.) + kadet/-ky (14-15 r.) bude prebiehať pod vedením reprezentačnej trénerky Kristíny Mackovej.

 

Dátum:   9.12.2021 (ŠTVRTOK)

               16.12.2021 (ŠTVRTOK)

Čas:        19:00 - 20:30 hod

 

odkaz na prihlásenie: https://us02web.zoom.us/j/86041772850

ID Zoom: 860-4177-2850

 

 

 

 

Tréning určený pre reprezentantov v kateg. junior/-ky (16-17 r.) + st. junior/-ky U21 + senior/-ky bude prebiehať pod vedením reprezentačných trénerov Petra Baďuru a Júliusa Valentu.

 

Dátum:   9.12.2021 (ŠTVRTOK)

              16.12.2021 (ŠTVRTOK)

Čas:       19:00 hod.

 

odkaz na prihlásenie: https://zoom.us/j/7417213355  Passcode: KATA

ID Zoom: 741-721-3355

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Čo treba urobiť, aby Vaše pripojenie prebehlo úspešne ???


Stačí kliknúť na priamy link aplikácie ZOOM.US - viď vyššie

Inštalácia aplikácie nie je potrebná pre fungovanie pripojenia.


Pri vstupe si prosím vypnite mikrofón do pozície "MUTE". V rámci pripojenia je možné použiť tablet, notebook, počítač, či mobil. Inštalácia aplikácie nie je potrebná pre fungovanie pripojenia.


!!! dôležité !!!

z pohľadu ochrany súkromia poprosíme, aby Ste účty, resp. Vaše kontá mali premenované celými menami/priezviskami + názov klubu, aby sme vedeli, koho do skupinky z "waiting room" púšťame!


Tešíme sa na Vašu účasť


Komisia štátnej reprezentácie