KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

OZNAM - KONFERENCIA SZK 2021

OZNAM o konaní KONFERENCIE Slovenského zväzu karate

pre rok 2021

 

Vážení priatelia, členovia SZK,


oznamujeme Vám, že KONFERENCIA Slovenského zväzu karate pre rok 2021 sa bude konať ONLINE (aplikácia ZOOM) dňa 20.06.2021 (nedeľa) o 19:00 hod. .

 

Materiály ku konferencii budú priebežne zverejňované, alebo zasielané na emailové adresy štatutárnych zástupcov klubov uvedené v IS SZK.

 

Vopred ďakujeme za Vašu účasť.

 

Plán rozpočtu na r.2021

Počet_mandátov_členov_SZK_na_Konferencii_2021

Pozvánka na on-line Konferenciu SZK 20.06.2021

Rokovací poriadok Konferencie SZK 20.6.2021 formou on-line

Správa o činnosti kontrolóra SZK za 2020

STANOVY SZK platné od 24.6.2017 zmeny od 2021

Volebný poriadok SZK 2021

Výročná správa SZK za rok_2020

 

Zverejnenie kandidátov na kontrolóra zväzu a členov kontrólno-revíznej komisie SZK:

 

- Navrhovaný na funkciu kontrolór zväzu a predseda kontrólno-revíznej komisie:

Ing. Jozef Cisárik

 

- Návrh na člena kontrólno-revíznej komisie:

Ladislav Konrád

 

- Návrh na podpredsedu kontrólno-revíznej komisie:

Ing. Cseri Jozef

 

 

S pozdravom

Sekretariát SZK