KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z WKF - World Games

Informácie z WKF - World Games

 

Karate bude prítomné na ďalšom ročníku Svetových hier, ktoré sa budú konať v Chengdu v Číne v auguste 2025.

Na webovej stránke WKF je vyhradená sekcia, kde nájdete všetky podrobnosti o podujatí (Kvalifikačný systém a prvé získané miesta po Majstrovstvách sveta v Budapešti).

Formálne pridelenia a kvóty pre ďalšie kvalifikačné kroky budú uskutočnené na konci kvalifikačného obdobia, ktoré sa skončí 31. marca 2025.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

As you all know, Karate will be present as usual at the next edition of the World Games will take place in Chengdu, China in August 2025.
 
We would like to hereby inform you that at the WKF website you have already a dedicated section, where you will find all details around the event that are available at the present time, such as the Qualification System and the first places obtained following the World Senior Championships in Budapest (Hungary) last month. Formal allocations and quota places for the other qualification steps will be made at the end of the qualification period that ends on 31st March 2025.
 
We invite you to check regularly the website for more news around the event in the upcoming period.