KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

40.VEĽKÁ CENA SLOVENSKA karate

 

 

40. ročník VEĽKÁ CENA SLOVENSKA

v karate

 

 

40th GRAND PRIX SLOVAKIA

 

Dátum: 22. - 23. Február 2020

 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore:

 

 

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a finančnej podpore SPP

 

 

foto (c) PHOTO by Stefan Drgon

 

40th GRAND PRIX SLOVAKIA - CEREMONY

40th GRAND PRIX SLOVAKIA - DAY 1

40th GRAND PRIX SLOVAKIA - DAY 2

 

 

Mediálna podpora pre SZK: Vojtech Polúch

 

Najväčšie karatistické podujatie na Slovensku je za dverami

zdroj: TA3

 

 

Veľká cena Slovenska karate

zdroj: RTVS

od 19 min. 28 sek.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

 Medailová štatistika krajín a klubov

------------------------------------------------------------------------------

 

ČASOVÝ ROZPIS / TIMETABLE

 


Súťaž je sledovaná pre všetky vekové kategórie od detí, žiakov, ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a zároveň aj pre seniorov, pre ktorých je táto súťaž zaradená v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy a na Tokyo 2020-Kvalifikačný turnaj.

 

Dátum: 22. - 23. Február 2020

Miesto: AXA aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03  Bratislava, Slovensko

Registrácia: cez www.sportdata.org

 

 Propozície

 Ubytovanie a transfery

 

Bližšie informácie, rozpis kategórií, program súťaže, propozície a online registráciu nájdete na:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4771

 


Date: 22. - 23. Február 2020

Competiton venue: AXA aréna Národného tenisového centra, Príkopova 6, 831 03  Bratislava, Slovensko

Registration: online via: www.sportdata.org

 

 Bulletin

 Accommodation and Transfer

 

Information about competition, categories, time schedule, bulletin and online registration:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4771

 

 

Zmeny je možné urobiť do DEADLINU 19.2.2020 do 17:00 hod.


Po tomto termíne už bude každá zmena penazilovaná sumou 10 eur, ktorú treba zaplatiť na registrácii.

Už nie je možné urobiť nové registrácie na sportdata, iba robiť zmeny (váhových, vekových kategórií) alebo vymazanie už existujúcich príhlasení.


ZMENA KATEGÓRIE (váhovej, vekovej):
Musíte sa prihlásiť do svojho klubového konta na sportdata. Potom treba ísť do "My Current Entries", kliknúť na číslo (zaregistrovaných Vašich pretekárov) a otvorí sa Vám zoznam zaregistrovaných. Pri kategórií je vpravo hore malý symbol, na ktorý treba ísť a stlačiť ENTER na klávesnici, NIE kliknúť mišou. Následne sa Vám otvoria ďalšie možnosti kategórií, kde môžete urobiť Vašu zmenu.


VYMAZANIE KATEGÓRIE:
Musíte sa prihlásiť do svojho klubového konta na sportdata. Potom treba ísť do "My Current Entries", kliknúť na číslo (zaregistrovaných Vašich pretekárov) a otvorí sa Vám zoznam zaregistrovaných. Napravo je symbol koša, na ktorý kliknite a môžete vymazať pretekára.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Changes is the possible make one more day - DEADLINE is 19.2.2020. until 17:00 p.m.


Every changes after this deadline is penalty 10 eur on registration.

You don,t make new entries, only changes category or cancel your entries !!!


CHANGE ENTRIES:
You must login dates of the clubs on sportdata. Then in "My Current Entries" open your competitors. By category of competitor is small symbol - you go on this symbol and you must press ENTER on keyboard, no click with mouse !!! And then you can choose from other categories.


CANCEL ENTRIES:
You must login dates of the clubs on sportdata. Then in "My Current Entries" open your competitors. On the right is symbol for cancel.

 

!!!!

Kapacita možného prihlásenia-registrácií štartujúcich pretekárov na súťaž už prekročila hranicu 1500.

Keďže tá nie je neobmedzená (aby ste Vašich pretekárov stihli včas zaregistrovať).

!!!!