KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SVETOVÝ POHÁR - K1 Premier League, Istanbul 2018

SVETOVÝ POHÁR - K1 Premier League, Istanbul 2018

 

 

 

 

Slovenská reprezentácia sa zúčastnila svetového pohára

Karate1 Premier League - Istanbul 2018

vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

 

 

 Výsledky

 

Celej reprezentácii ďakujeme za účasť.