KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

World Games 2022 - Birmingham (USA)

World Games 2022 - Birmingham (USA)

!!! NOVÉ !!!

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM

 

 

 

Ďalší ročník Svetových hier sa po ich odložení uskutoční v Birminghame (USA) v r. 2022, pričom súťaž v karate sa bude konať 8. a 9. júla 2022.

Kvalifikačný systém (QS), ktorý bude platiť pre Svetové hry v Birminghame nájdete na webe WKF a chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na uvedené v QS, že ako prví športovci sa kvalifikujú z výsledku nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta seniorov v Dubaji v novemberi 2021.

 

Birmingham_2022_World_Games_Qualification_System-SK


Ďalšie informácie a aktualizácie týkajúce sa svetových hier v roku 2022 budú uverejnené v príslušnej sekcii na stránke WKF, a preto vás pozývame v najbližších mesiacoch túto stránku sledovať.

 

The next edition of the World Games will take place in Birmingham (USA) next year after its postponement, with Karate competition taking place on 8th and 9th July 2022.

The Qualification System [1] (QS) that will be of application for the Birmingham World Games can be found on the WKF website and we would like to draw your attention on the said QS, as the first athletes for the event will already qualify as a result of the outcome of the forthcoming World Senior Championships in Dubai in the month of November.

Further information and updates relating to the World Games in 2022 will be posted on the relevant section [2] and we therefore invite you to keep an eye on it in the coming months.

------------------------------------------------------------------------------

 

Ďalší ročník Svetových hier sa bude konať budúci rok v Birminghame, USA, pričom 8. a 9. júla 2022 sa bude konať súťaž karate.

 

V tejto súvislosti by sme Vám chceli zaslať kvalifikačný systém, ktorý sa použije pre súťaž karate. Ďalšie informácie nájdete vo vyhradenej sekcii webovej stránky WKF, kde ich budeme priebežne aktualizovať.

 

Birmingham_2022_World_Games_Qualification_System-SK

 

As you are aware, the next edition of the World Games will be held next year in Birmingham, USA, with Karate competition to be held 8th and 9th of July 2022.

In this respect, we would like to send you the attached qualification system that will be of application for such event. Please do refer to the dedicated section at the WKF website ( https://notice.wkf.net/c/q84vv/2gka18rm/pefyqhovxoc ) for further information, as we will be updating it conveniently.

 

Birmingham_2022_World_Games_Qualification_System