KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z VV - klubom SZK

Informácie z VV SZK - klubom SZK

 

Vážení priatelia, posielame Vám informácie o rozhodnutiach, ktoré prijal VV SZK na svojom zasadnutí 27.8.2022.

 

1. Je potrebné aktualizovať v informačnom systéme SZK členskú základňu klubu - najneskôr k 30.9. 2022. Stav k uvedenému dátumu musíme preklopiť do štátneho informačného systému. Keďže skončilo Covidové obdobie, všetky činnosti prejdú do obvyklého režimu. Zároveň budú podľa aktuálneho odpočtu členov distribuované členské známky na obdobie 2022/2023.

 

2. Od 1.10. 2022 budú zavedené do súťažného poriadku a platnosti NOVÉ váhové kategórie pre KUMITE dievčatá U14, kadetky a juniorky nasledovne:

 

- Dievčatá U14: - 42 kg / - 47 kg / - 52 kg / + 52 kg

- Kadetky: - 47kg / - 54kg / - 61kg / + 61kg

- Juniorky: - 48 kg / - 53 kg / - 59 kg / - 66 kg / + 66 kg

 

Tieto kategórie zaviedla Svetová federácia karate WKF s účinnosťou od 1.1.2023. Keďže je potrebné nominovať mládežníckych reprezentantov na ME 2023 v týchto kategóriách, VV rozhodol, že domáce súťaže Slovenský pohár - 2.kolo v novembri a Majstrovstvá SR v decembri už budú organizované v týchto súťažných kategóriách.
SP - 1.kolo bude organizovaný aj vyhodnotený v pôvodných kategóriách, keďže je súčasťou plánu prípravy na mládežnícke Majstrovstvá sveta 2022 v novembri, ktoré budú v pôvodných kategóriách.

 

3. VV rozhodol, že na Majstrovstvách Slovenska nebudú organizované súťažné kategórie začiatočníkov v žiadnej vekovej kategórii.
Súťaže začiatočníkov budú organizované v príslušných kategóriách len po úroveň Slovenského pohára.
VV je toho názoru, že Majstrovstvá Slovenska sú najvyššou súťažou organizovanou v jednotlivých športoch a súťažných disciplínach a titul Majster Slovenska by mal patriť v danom roku len jednému športovcovi v každej kategórii. Mal by to byť teda športovec s momentálne, na Majstrovstvách Slovenska, preukázanou najvyššou úrovňou športovej výkonnosti v danej súťažnej kategórii. Športovci súťažiaci v kategóriách začiatočníkov by tieto podmienky samozrejme nespĺňali.

 

4. Od 1.10. 2022 budú upravené podmienky štartu v kategóriách 12-13 ročných v kata i kumite začiatočníkov.
- STV max. 6 kyu,
- pretekár môže v kategóriách začiatočníkov súťažiť spolu
maximálne 2 roky
- medailista z Majstrovstiev SR (platí pre kata a kumite) už nemôže súťažiť na Slovenskom pohári v kategórii začiatočníkov.

 

5. Pri zrušenej účasti už registrovaných pretekárov v kategóriách, alebo klubu, na súťažiach organizovaných SZK je potrebné túto skutočnosť oznámiť ŠTK najneskôr 45 minút pred súťažou, aby mohlo dôjsť k novému generovaniu - losovaniu jednotlivých duelov v takýchto kategóriách a náročnosť súťaže bola pokiaľ možno vyvážená pre všetkých štartujúcich.

 

6. Do pozornosti dávame, že prví traja pretekári-začiatočníci zo Slovenského pohára majú zabezpečený postup na Majstrovstvá SR (platí to pre všetky vekové kategórie).