KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Informácie z VV - klubom SZK

Informácie z VV SZK - klubom SZK

 

Vážení priatelia, posielame Vám informácie o rozhodnutiach, ktoré prijal VV SZK na svojom zasadnutí 27.8.2022.

 

1. Je potrebné aktualizovať v informačnom systéme SZK členskú základňu klubu - najneskôr k 30.9. 2022. Stav k uvedenému dátumu musíme preklopiť do štátneho informačného systému. Keďže skončilo Covidové obdobie, všetky činnosti prejdú do obvyklého režimu. Zároveň budú podľa aktuálneho odpočtu členov distribuované členské známky na obdobie 2022/2023.

 

2. Od 1.10. 2022 budú zavedené do súťažného poriadku a platnosti NOVÉ váhové kategórie pre KUMITE dievčatá U14, kadetky a juniorky nasledovne:

 

- Dievčatá U14: - 42 kg / - 47 kg / - 52 kg / + 52 kg

- Kadetky: - 47kg / - 54kg / - 61kg / + 61kg

- Juniorky: - 48 kg / - 53 kg / - 59 kg / - 66 kg / + 66 kg

 

Tieto kategórie zaviedla Svetová federácia karate WKF s účinnosťou od 1.1.2023. Keďže je potrebné nominovať mládežníckych reprezentantov na ME 2023 v týchto kategóriách, VV rozhodol, že domáce súťaže Slovenský pohár - 2.kolo v novembri a Majstrovstvá SR v decembri už budú organizované v týchto súťažných kategóriách.
SP - 1.kolo bude organizovaný aj vyhodnotený v pôvodných kategóriách, keďže je súčasťou plánu prípravy na mládežnícke Majstrovstvá sveta 2022 v novembri, ktoré budú v pôvodných kategóriách.

 

3. VV rozhodol, že na Majstrovstvách Slovenska nebudú organizované súťažné kategórie začiatočníkov v žiadnej vekovej kategórii.
Súťaže začiatočníkov budú organizované v príslušných kategóriách len po úroveň Slovenského pohára.
VV je toho názoru, že Majstrovstvá Slovenska sú najvyššou súťažou organizovanou v jednotlivých športoch a súťažných disciplínach a titul Majster Slovenska by mal patriť v danom roku len jednému športovcovi v každej kategórii. Mal by to byť teda športovec s momentálne, na Majstrovstvách Slovenska, preukázanou najvyššou úrovňou športovej výkonnosti v danej súťažnej kategórii. Športovci súťažiaci v kategóriách začiatočníkov by tieto podmienky samozrejme nespĺňali.

 

4. Od 1.10. 2022 budú upravené podmienky štartu v kategóriách 12-13 ročných v kata i kumite začiatočníkov.
- STV max. 6 kyu,
- pretekár môže v kategóriách začiatočníkov súťažiť spolu
maximálne 2 roky
- medailista z Majstrovstiev SR (platí pre kata a kumite) už nemôže súťažiť na Slovenskom pohári v kategórii začiatočníkov.

 

5. Pri zrušenej účasti už registrovaných pretekárov v kategóriách, alebo klubu, na súťažiach organizovaných SZK je potrebné túto skutočnosť oznámiť ŠTK najneskôr 45 minút pred súťažou, aby mohlo dôjsť k novému generovaniu - losovaniu jednotlivých duelov v takýchto kategóriách a náročnosť súťaže bola pokiaľ možno vyvážená pre všetkých štartujúcich.

 

6. Do pozornosti dávame, že prví traja pretekári-začiatočníci zo Slovenského pohára majú zabezpečený postup na Majstrovstvá SR (platí to pre všetky vekové kategórie).