KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Premier League Rabat / Maroko 2021

Karate 1 Premier League / Rabat, Maroko 2021

9. - 11. 4. 2021


Bulletin turnaja

 

!!! POZOR ZMENA TERMÍNU !!! 29. - 31.10.2021

 

Premier League Rabat sa bude konať v novom termíne 29. - 31.10.2021.

 

3. fáza registrácie bude v termíne 01. - 15.10.2021

Každý účastník (zaregistrovaný ku dnešnému dňu), ktorý sa rozhodne nezúčastniť na podujatí, je povinný sa odhlásiť online do 09.04.2021, aby mu mohol byť vrátený poplatok.

Vzhľadom na nový termín Premier League Rabat  bude ako kvalifikačné podujatie pre olympijské hry v Tokiu - Premier League Lisabon - 30.04. - 02.05.2021.

Podrobnejšie informácie nájdete na: https://notice.wkf.net

 

 

The Premier League event in Rabat will now take place in the dates of 29th to 31st October 2021.
Concerning the registration process for participants, please be informed that the 3rd registration phase, due to commence on 11th March will be put on hold and the new dates of this 3rd registration phase will be 1st to 15th October. Any participant (registered to date) who decides not to attend the event on the new dates must process their cancellation online so that the corresponding fee refund can be processed. The deadline for cancelation will be 9th April 2021.
Taking due consideration of the new dates for this event, you are informed that it will be replaced as a qualifying event for the Tokyo Olympic Games by the Premier League event in Lisbon 30th April - 2nd May. More detailed information regarding this can be found in recent communication shared with all of you on 3rd March here ( https://notice.wkf.net/c/w674n/apu0ubt5/ldfs49jtvyk ).

-----------------------------------------------------------------------------------

POZOR !!!

Od 1.1.2021 musí mať coach na Karate1 Premier League licenciu - "WKF Kumite or Kata certification" level 2 - CERTIFIKOVANÝ COACH kumite alebo kata.


Možnosť získať "WKF Accredited Coach" level 1, alebo "WKF Kumite or Kata certification" level 2 :

 

- na podujatí Karate1 Premier League Rabat 2021

alebo

- cez online verziu www.elearning-wkf.net

 


Organizácia turnaja zo strany SZK:


1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.


2. Na vyžiadanie zabezpečuje SZK registráciu v 1.fáze - pretekári v Top 50 vo WKF Rankingu (termín na podanie žiadosti o prihlásenie zo strany SZK je potrebné poslať najneskôr do 22.2.2021 - pondelok na mail: macko@karate.sk).

Aktuálny WKF Ranking k 1.2.2021:

http://accreditation.qtixx.com/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=50&ranking_category=0&enddate=2021-02-01


3. Reprezentanti prihlásení v 3. fáze sa registrujú individuálne.


POZOR !!!

V 3. fáze sa môžu prihlasovať pretekári v Top 200 vo WKF Rankingu (limit na 1 kategóriu je max. 64 súťažiacich).

 

4. Všetci reprezentanti, ktorí sa turnaja zúčastnia samostatne majú možnosť požiadať o refundáciu svojich nákladov podľa kľúča podpory ako bol schválený v predchádzajúcom období:


-Členovia TOPtímu - 100 % náklady na turnaj budú hradené z TOPtímových prostriedkov reprezentanta

 

-Reprezentanti podľa postavenia vo WKF Rankingu:

- do 50.miesta v Rankingu - SZK hradí 100 % nákladov reprezentanta

- od 51 - do 200.miesta v Rankingu - SZK hradí 50 % nákladov reprezentanta


5. Turnaj je podporovaný zo strany SZK zabezpečením trénerskej podpory.


6. Turnaj je zaradený v pláne prípravy na ME seniorov 2021 + Tokyo 2020-Kvalifikačný turnaj-Paríž 2021.