KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nadácia SOV podporuje KARATE

Nadácia SOV v rámci projektu Ukáž sa! rozdelí mladým športovcov 30-tisíc eur, medzi ktorých bol vybraný aj

karatista - JULIAN ENRINK SMOLIGA.

 

Baner s tuctom vybraných mladých športových talentov v grantovom programe Nadácie SOV UKÁŽ SA! v roku 2017.


Viac ako 40-tisíc hlasov rozhodlo o tom, kto získa akú finančnú čiastku z 30-tisícového balíka v druhom ročníku grantového programu UKÁŽ SA! Nadácia Slovenského olympijského výboru posunula z celkového počtu 116 projektov do finále TOP 12 mladých talentovaných športovcov. Do programu sa mohli zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

 

„Išlo v poradí o druhý ročník toho grantového programu, ktorý sa stretol s ešte väčšími pozitívnymi ohlasmi ako minulý rok. Svedčia o tom aj štatistiky návštevnosti stránky, ktorá zaznamenala oproti minulému roku nárast o viac ako 60 %. Celkovo bolo odovzdaných viac ako 44-tisíc hlasov, čo je takmer 100-percentný nárast oproti minulému roku. Myslím, že okrem rozdelenia finančnej podpory mladým športovým talentom sú pre nás dôležité aj tieto čísla. Sú totiž odrazom záujmu verejnosti o aktivity SOV a jeho nadácie. Ak chceme pôsobiť ako kľúčová inštitúcia v oblasti športu, mať prirodzenú autoritu, zastupovať záujmy športovcov a pomáhať im v rozvoji ich športovej kariéry, je prirodzené, že musíme viac angažovať širokú verejnosť do našich aktivít. Projektom UKÁŽ SA! sa nám to podarilo," povedal prezident SOV Anton Siekel. Dodal, že webové stránky k projektu UKÁŽ SA! navštívilo viac než 62-tisíc užívateľov a webový systém zaznamenal viac než 207-tisíc zobrazení.

 

Úspešní držitelia grantov Nadácie SOV - z tucta ich prišlo deväť - spolu s prezidentom SOV Antonom Siekelom (vľavo) a s predsedom správnej rady Nadácie SOV Dušanom Guľášom.

FOTO JÁN SÚKUP

 

O tom, kto zo športovcov si ukrojí akú veľkú finančnú podporu v programe UKÁŽ SA! v roku 2017, rozhodla verejnosť v internetovom hlasovaní na stránke Nadácie SOV. Na základe odovzdaných hlasov je poradie nasledovné: 1. Daniel Kováč - atletika, 19% hlasov (spolu 8383 hlasov) - 4 000 eur, 2. Klaudia Nemcová - lyžovanie, 16% - 3 500 eur, 3. Mária Nagyová - spoločenský tanec, 11% - 3 000 eur, 4. Jessica Zatlkajová - rýchlostná kanoistika, 11% - 2 500 eur, 5. Sabína Kupčová - plávanie, 11% - 2 500 eur, 6. Tatiana Blattnerová - para plávanie, 8,4% - 2 500 eur, 7. Jessica Triebeľová - box, 7,4% - 2 000 eur, 8. Alžbeta Peruňská - badminton, 5,6% - 2 000 eur, 9. Ema Gabániová - krasokorčuľovanie, 4,8 % - 2 000 eur, 10. Julián Enrik Smoliga - karate, 3,4% - 2 000 eur, 11. Martin Józsa - snowboarding, 1,6 % - 2 000 eur, 12. Jakub Jenčuš - MTB cross, 1,4% - 2 000 eur.

 

Viacerí mladí športovci v rámci slávnostného vyhodnoteia projektu verejne prezradili, na čo chcú použiť peniaze z grantu - napríklad na financovanie sústredení v zahraničí (aj vysokohorských), účasti na nominačných pretekoch na vrcholné podujatia aj na samotných vrcholných podujatiach, na financovanie podporného tímu, prenájom plaveckej dráhy, ale napríklad aj na kúpu cestného bicykla na spestrenie prípravy.

 

Do druhého kola grantového programu UKÁŽ SA! Nadácia SOV posunula 16 športovcov. Sú to: Marco Havran - bežecké lyžovanie, Peter Kuric - športové lezenie, Marko Piliar - krasokorčuľovanie, Lýdia Drahovská - triatlon, Kristína Bruňanská - karate, Jakub Hudák - taekwondo, Pavol Szolár - karate, Matej Nemčovič - gymnastika, Enriko Duška - karate, Tamara Sochanová - cyklistika, Chiara Diky - synchronizové plávanie, Simon Fukas - krasokorčuľovanie, Natália Váleková - atletika, Dominika Maníková - cyklistika, Amália Lépotová - atletika a Rebeka Jančová - lyžovanie.

 

text: www.olympic.sk