KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ONLINE KATA tréning s reprezentačnými trénermi

ONLINE KATA tréning s SVK reprezentačnými trénermi

PETER BAĎURA a JÚLIUS VALENTA

 

ONLINE KATA tréning je určený pre reprezentantov, ktorí sú nominovaní na reprezentačné sústredenie v X-BIONIC Sphere v Šamoríne 2. - 9. januára 2021

 

Dátum: 12.12.2020 (SOBOTA)

Čas: 14:00 hod.

 

 

Čo treba urobiť?

Stačí kliknúť na priamy link aplikácie ZOOM.US: https://zoom.us/j/7417213355

Inštalácia aplikácie nie je potrebná pre fungovanie pripojenia.

 

!!! Dôležité !!!

 

z pohľadu ochrany súkromia poprosíme, aby Ste účty, resp. Vaše kontá mali premenované celými menami/priezviskami + názov klubu, aby sme vedeli, koho do skupinky z waiting room púšťame! Ak bude názov konta všeobecný, je možné, že na tréning nebudete pripustení...

Pri vstupe si vypnite mikrofón do pozície "MUTE". V rámci pripojenia je možné použiť tablet, notebook, počítač, či mobil.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

Komisia štátnej reprezentácie SZK