KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023

 

 

Študuj karate na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici. Tím trénerov, ktorí sa budú starať o tvoj športový rast, vedie Jozef Poliak dlhoročný tréner reprezentantov SR.

 

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023