KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023

 

 

Študuj karate na Strednej športovej škole v Banskej Bystrici. Tím trénerov, ktorí sa budú starať o tvoj športový rast, vedie Jozef Poliak dlhoročný tréner reprezentantov SR.

 

Prijímacie konanie Banská Bystrica pre šk. rok 2022/2023