KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Aktuálne informácie SZK

Aktuálne informácie Slovenského zväzu karate:

 

Vyhodnotenie Slovenského pohára detí a mládeže - video súťaž v KATA

 

Vyhodnotenie výsledkov bude uverejnené na stránke karate.sk a ceny pre víťazov budú zaslané oceneným pretekárom na kluby.


Fotografie z odovzdávania cien vo Vašich kluboch nám môžete poslať mailom na karate@karate.sk, ktoré budú následne umiestnené vo fotogalérií na stránke a facebooku Slovenského zväzu karate: www.karate.sk, facebook: Slovak Karate Union.

 


PLÁNOVÁNÉ akcie Slovenského zväzu karate na najbližšie obdobie:


1.
2.kolo Slovenského pohára detí a žiakov

 

2.kolo SP plánoval SZK organizovať v dňoch 20.-21.6.2020 v Moštenici č. 159 - Sport Resort Slovenka. Bola by to dvojdňová akcia SZK, ale kvôli opatreniam ohľadne COVID-19, ktoré stále pretrvávajú sa táto súťaž presúva, resp. ruší -  

o presnom stave Vás budeme vopred informovať.

 

2.
3.kolo Slovenského pohára detí a žiakov


SZK nebude organizovať.

 

3.
Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže 2020

 

sa plánujú zorganizovať 26.septembra 2020 v Košiciach, podľa možností uvoľnenia podmienok organizovania turnaja.


!!! POZOR !!!

Dávame do pozornosti, že M-SR detí a žiakov by prebehli vzhľadom na vek pretekárov a stupňa technickej vyspelosti tak, ako keby sa M-SR konali v pôvodnom termíne 16.5.2020.
Účasť na tomto turnaji by bola otvorená, t.j. bez kvalifikácie.

 

4.
Predbežný plán prípravy seniorov a kadetov, juniorov, U21
na Majstrovstvá sveta seniorov 2020, Dubaj a Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2021, Fínsko.

 

1.   -   5. 7. 2020 Reprezentačné sústredenie kadetov, juniorov, U21, seniorov - Sport Resort Slovenka, Moštenica

23. - 29. 8. 2020 Reprezentačné sústredenie kadetov, juniorov, U21, seniorov - Sport Resort Slovenka, Moštenica