KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Študijný program - špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Vážení priatelia,

nižsie Vás informujeme o možnosti získania vzdelania na Prešovskej univerzite.

 

Prešovská univerzita v Prešove

Študijný program - špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

 

Absolvent má uplatnenie ako inštruktor telesnej prípravy v širokom spektre bezpečnostných zložiek,môže realizovať pohybové programy so zameraním na úpolové športy a sebaobranu pre rôzne populačné skupiny, môže sa uplatniť ako tréner karate.

 

Školský rok 2018/2019 je otvorené prihlasovanie v počte 25 denných a 15 externých študentov.

 

Informácie: wwwunipo.sk
www.unipo.sk/fakulta-sportu
- uchádzači -Bakalárske štúdium - študijný program ŠPPBZ

 

Termín podania prihlášok:
1. kolo: do 15.03.2018
2. kolo: do 08.08.2018

 

Poplatok za prijímacie konanie:
- písomná prihláška: 30 eur
- elektronická prihláška: 20 eur

Celouniverzitný deň otvorených dverí je 14.02.2018 od 8:00 - 13:00 hod.

 

Informácie o študijnom programe