KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Ingrida BAKOS SUCHÁNKOVÁ na Európskych hrách - 5. miesto

Karatistka Ingrid Bakoš Suchánková je s piatou priečkou spokojná: Tri mesiace po pôrode kúsok od medaily!

 

zdroj: www.sportovy.cas.sk

https://sportovy.cas.sk/clanok/2813565/karatistka-ingrid-bakos-suchankova-je-s-piatou-prieckou-spokojna-tri-mesiace-po-porode-kusok-od-medaily/