KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

PROJEKT SOŠV - UKÁŽ SA

 

 

Spustilo sa hlasovanie už v 5. ročníku grantového programu Slovenského olympíjskeho a športového výboru - Ukáž sa, v ktorom sa tento rok rozdeľuje spolu 46-tisíc eur.

 

Medzi finalistami nechýba ani KARATE - Kata team Prievidza (Bruňanská Kristína, Líškova Laura, Mišejová Simona)

 

Zapojte sa aj Vy do hlasovania a rozhodnite, ako budú rozdelené finančné prostriedky medzi tohtoročných finalistov a podporte Kata team dievčat z Prievidze.

Hlas môžte odovzdať jeden krát za deň. Hlasovanie prebieha od 14.09.2020 do 27.09.2020. Viac informácii o projekte.

 

https://www.olympic.sk/ukazsa/kata-team-prievidza